Maaparandus


 1. Leedi maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2020.
 2. Lõo (TTP-540) metsakuivenduse rekonstrueerimise ja Lõoaru tee ehitamise projekt, RMK, 2020.
 3. Linnaküla maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2020.
 4. Kargoja (TTP-361) ja Kõrgeperve (TP-750) maaparandussüsteemi maaparandusehitiste ja tee ehitamise projekt, RMK, 2020.
 5. Riista (TTP-777) maaparandusehitiste ja teedevõrgu rekonstrueerimise ning ehitusprojekt. RMK, 2020.
 6. Viruküla maaparandusehitiste ja Paluküla tee rekonstrueerimise projekt, Raudemetsa Põllumajandussaadused OÜ, 2020.
 7. Viruküla maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja teenindavate teede ehitusprojekt, OÜ Nissi Põld, 2020.
 8. Selgküla maaparandusehitiste ja Kopratammi ning Paluküla tee rekonstrueerimise projekt, Villeri Seeme OÜ, 2019.
 9. Inkalaane I maaparandusehitise rekonstrueerimise projekt, Lahepõllu OÜ, 2019.
 10. Halliste-Maassaare-Teessoo metsakuivenduse maaparandusehitiste ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise projekt, RMK, 2019.
 11. Eesti Taimekasvatuse Instituudi maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, ETKI, 2019.
 12. Endla maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Laane Maaparandusühistu, 2018.
 13. Suursoo II maaparandusehitiste ja Inkalaane II teenindava tee rekonstrueerimise projekt, Põllumajandusühistu variku Põld, 2018
 14. Määra ja Määraküla maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Piirsalu Põllumajanduse OÜ, 2018.
 15. Alliku II 1-2, Laagri 1-2 ja Vatsla 1-2 maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Sagro AS, 2017.
 16. Kõrve TTP-412 metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2017.
 17. Tagametsa-Tugeda metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2018.
 18. Lepametsa PÜ-110 metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2017.
 19. Lätiroo – Veelikse ÜP-149 maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2017.
 20. Visusti-Metsakatsejaama metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2017.
 21. Odolemma 1-2 ja Mustu maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, MTÜ Mustu MPÜ, 2016
 22. Maaparandusehitiste Korva polder rekonstrueerimise projekt, MTÜ Korva MPÜ, 2016
 23. Rabametsa, Laadi, Kollikse ja Metsaääre maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, MTÜ Metsaääre MPÜ, 2016
 24. Kiisaoja ja Libumaa maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Kiisaoja MPÜ, 2016
 25. Ahelo tee ja Koemetsa-Aruküla tee rekonstrueerimise projekt, RMK. 2016
 26. Põlendmaa maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Reena Rostin Oja-Andrese talu, 2015
 27. Aruotsa, Kurmi ja Mõisa maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, MTÜ Mõisa Maaparandusühistu, 2015
 28. Varteniidu maaparandusehitiste ja teedevõrgu rekonstrueerimise projekt, RMK, 2015
 29. Roela maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2015
 30. Tõlija-Palovere tee, Haava-Perametsa tee ja Haava-Vana-Saaluse tee rekonstrueerimise projekt, RMK, 2014
 31. Mägramäe tee rekonstrueerimise projekt, RMK, 2014
 32. Konnametsa tee ja Mõrva tee rekonstrueeerimise projekt, RMK, 2013
 33. Muru 1 (TP-602) ja Muru 2 (TP-622) maaparandusehitiste ja teedevõrgu uuendustööde kava, RMK, 2014
 34. Konju mõisa/TP-707 Oru, Melgapõllu/TP-707 Oru ja Süsinõmme PÜ-48 Oru maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimisprojekt, RMK, 2014
 35. Tõlija-Palovere tee, Haava-Perametsa tee ja Haava-Vana-Saaluse tee rekonstrueerimise projekt, RMK, 2013
 36. Kuues (Jeti-PÜ) maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2014
 37. Suurekivi maaparandusehitiste uuendustööde kava, RMK, 2013
 38. Pindi tee ehitusprojekt, RMK, 2013
 39. Kodasoo PÜ-72 rekonstrueerimise tehniline projekt, Poolvahe tee ja Sikkoja tee rekonstrueerimise tehniline projekt, RMK, 2013
 40. Asunduse, Saarte ja Savihoovi teede rekonstrueerimisprojekt, RMK, 2013
 41. Oru (TTP-517) maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2012
 42. Piha(PÜ-91) ja Meeltaru (TTP-543) maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2012
 43. Koitjärve piirkonna teede rekonstrueerimisprojekt, RMK, 2012
 44. Korva poldri maaparandusehitise rekonstrueerimise projekt, MTÜ Korva Maaparandusühistu, 2012
 45. Kangro tee, Mõtsküla tee rekonstrueerimisprojetk ja Mudaku tee ehitusprojekt, RMK, 2012
 46. Kangruselja (ÜP-59) maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Baltic Wind Energy OÜ, 2011
 47. Tamsi tee ehitusprojekt, RMK, 2011
 48. Kuusiku/TTP-657 maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2011
 49. Majaka, Kabli, Kadaka ja Lemme maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekt, MTÜ Kabli Maaparandusühistu, 2011
 50. Vana-Nurtu-Kohtru tee rekonstrueerimisprojekt, RMK, 2011
 51. Varudi PÜ-142/Kunda-Sonda maaparandsuehitiste ja Kongla oja rekonstrueerimise projekt, RMK, 2011