Maaparandus ja veeolude reguleerimine tagab põllu- ja metsamaadele suurema viljelusväärtuse.
AS Projekteerimisbürool Maa ja Vesi omab pikaajalist kogemust maaparanduse projekteerimise alal nii riigi kui ka erasektori tarbeks. Lisaks koostame projekte mitmesuguste vesiehitiste (paisud, sillad regulaatorid) ja keskkonnarajatiste (settetiigid, puhastuslodud, eesvoolude rekonstrueerimine) tarbeks.
error: Content is protected !!