Maaparandus


 1. Odolemma 1-2 ja Mustu maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, MTÜ Mustu MPÜ, 2016
 2. Maaparandusehitiste Korva polder rekonstrueerimise projekt, MTÜ Korva MPÜ, 2016
 3. Rabametsa, Laadi, Kollikse ja Metsaääre maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, MTÜ Metsaääre MPÜ, 2016
 4. Kiisaoja ja Libumaa maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Kiisaoja MPÜ, 2016
 5. Ahelo tee ja Koemetsa-Aruküla tee rekonstrueerimise projekt, RMK. 2016
 6. Põlendmaa maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Reena Rostin Oja-Andrese talu, 2015
 7. Aruotsa, Kurmi ja Mõisa maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, MTÜ Mõisa Maaparandusühistu, 2015
 8. Varteniidu maaparandusehitiste ja teedevõrgu rekonstrueerimise projekt, RMK, 2015
 9. Roela maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2015
 10. Tõlija-Palovere tee, Haava-Perametsa tee ja Haava-Vana-Saaluse tee rekonstrueerimise projekt, RMK, 2014
 11. Mägramäe tee rekonstrueerimise projekt, RMK, 2014
 12. Konnametsa tee ja Mõrva tee rekonstrueeerimise projekt, RMK, 2013
 13. Muru 1 (TP-602) ja Muru 2 (TP-622) maaparandusehitiste ja teedevõrgu uuendustööde kava, RMK, 2014
 14. Konju mõisa/TP-707 Oru, Melgapõllu/TP-707 Oru ja Süsinõmme PÜ-48 Oru maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimisprojekt, RMK, 2014
 15. Tõlija-Palovere tee, Haava-Perametsa tee ja Haava-Vana-Saaluse tee rekonstrueerimise projekt, RMK, 2013
 16. Kuues (Jeti-PÜ) maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2014
 17. Suurekivi maaparandusehitiste uuendustööde kava, RMK, 2013
 18. Pindi tee ehitusprojekt, RMK, 2013
 19. Kodasoo PÜ-72 rekonstrueerimise tehniline projekt, Poolvahe tee ja Sikkoja tee rekonstrueerimise tehniline projekt, RMK, 2013
 20. Asunduse, Saarte ja Savihoovi teede rekonstrueerimisprojekt, RMK, 2013
 21. Oru (TTP-517) maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2012
 22. Piha(PÜ-91) ja Meeltaru (TTP-543) maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2012
 23. Koitjärve piirkonna teede rekonstrueerimisprojekt, RMK, 2012
 24. Korva poldri maaparandusehitise rekonstrueerimise projekt, MTÜ Korva Maaparandusühistu, 2012
 25. Kangro tee, Mõtsküla tee rekonstrueerimisprojetk ja Mudaku tee ehitusprojekt, RMK, 2012
 26. Kangruselja (ÜP-59) maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Baltic Wind Energy OÜ, 2011
 27. Tamsi tee ehitusprojekt, RMK, 2011
 28. Kuusiku/TTP-657 maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2011
 29. Majaka, Kabli, Kadaka ja Lemme maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekt, MTÜ Kabli Maaparandusühistu, 2011
 30. Vana-Nurtu-Kohtru tee rekonstrueerimisprojekt, RMK, 2011
 31. Varudi PÜ-142/Kunda-Sonda maaparandsuehitiste ja Kongla oja rekonstrueerimise projekt, RMK, 2011
 32. Suurekivi, PÜ-25 maaparandusehitise rekonstrueerimise projekt, MTÜ Marga Kraavi Maaparandusühistu, 2010
 33. Maaparandussüsteeme teenindava Ilvese tee rekonstrueerimise projekt, RMK, 2010
 34. Õru maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Õru Maaparandusühistu, 2010
 35. Juuliku eritasandilise ristmiku ehitusele ettejäävate maaparandussüsteemide rekonstrueerimise tööprojekt, EA Reng AS, 2010
 36. Palu maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, MTÜ Palu Maaparandusühistu, 2010
 37. Uue-Niilo ja Kaubaru maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, MTÜ Tuuba Maaparandusühistu, 2010
 38. Kruusiaugu maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Nissi Põld OÜ, 2010
 39. Padise vallas asuvate Saeveski kuivendussüsteemide rekonstrueerimise I etapi tööde ehitusprojekt, MTÜ Saeveski Maaparandusühistu, 2009
 40. Harjumaal Padise vallas asuva Hatu kuivendussüsteemide rekonstrueerimise projekt, MTÜ Määra Maaparandusühistu, 2009
 41. Sooniste turbatootmisala lodupuhastuse põhiprojekt, AS Tootsi Turvas, 2008
 42. RMK Jõgeva maakonna Võisiku ja Laiuse metsakuivenduse rekonstrueerimise projektid, RMK, 2008
 43. Kuivendussüsteemide rekonstrueerimise projektid Keeni, Käru, Sambla, Räsnaoja, Lota, Sossemetsa, Hipodroomi, Aravete ja Toomamaa MPÜ-dele, 2008
 44. Ulila turbatootmisala polderkuivenduse põhiprojekt, AS Tootsi Turvas, 2008