Maaparandus


 1. Endla maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Laane Maaparandusühistu, 2018.
 2. Suursoo II maaparandusehitiste ja Inkalaane II teenindava tee rekonstrueerimise projekt, Põllumajandusühistu variku Põld, 2018
 3. Määra ja Määraküla maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Piirsalu Põllumajanduse OÜ, 2018.
 4. Alliku II 1-2, Laagri 1-2 ja Vatsla 1-2 maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Sagro AS, 2017.
 5. Kõrve TTP-412 metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2017.
 6. Tagametsa-Tugeda metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2018.
 7. Lepametsa PÜ-110 metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2017.
 8. Lätiroo – Veelikse ÜP-149 maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2017.
 9. Visusti-Metsakatsejaama metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2017.
 10. Odolemma 1-2 ja Mustu maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, MTÜ Mustu MPÜ, 2016
 11. Maaparandusehitiste Korva polder rekonstrueerimise projekt, MTÜ Korva MPÜ, 2016
 12. Rabametsa, Laadi, Kollikse ja Metsaääre maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, MTÜ Metsaääre MPÜ, 2016
 13. Kiisaoja ja Libumaa maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Kiisaoja MPÜ, 2016
 14. Ahelo tee ja Koemetsa-Aruküla tee rekonstrueerimise projekt, RMK. 2016
 15. Põlendmaa maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Reena Rostin Oja-Andrese talu, 2015
 16. Aruotsa, Kurmi ja Mõisa maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, MTÜ Mõisa Maaparandusühistu, 2015
 17. Varteniidu maaparandusehitiste ja teedevõrgu rekonstrueerimise projekt, RMK, 2015
 18. Roela maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2015
 19. Tõlija-Palovere tee, Haava-Perametsa tee ja Haava-Vana-Saaluse tee rekonstrueerimise projekt, RMK, 2014
 20. Mägramäe tee rekonstrueerimise projekt, RMK, 2014
 21. Konnametsa tee ja Mõrva tee rekonstrueeerimise projekt, RMK, 2013
 22. Muru 1 (TP-602) ja Muru 2 (TP-622) maaparandusehitiste ja teedevõrgu uuendustööde kava, RMK, 2014
 23. Konju mõisa/TP-707 Oru, Melgapõllu/TP-707 Oru ja Süsinõmme PÜ-48 Oru maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimisprojekt, RMK, 2014
 24. Tõlija-Palovere tee, Haava-Perametsa tee ja Haava-Vana-Saaluse tee rekonstrueerimise projekt, RMK, 2013
 25. Kuues (Jeti-PÜ) maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2014
 26. Suurekivi maaparandusehitiste uuendustööde kava, RMK, 2013
 27. Pindi tee ehitusprojekt, RMK, 2013
 28. Kodasoo PÜ-72 rekonstrueerimise tehniline projekt, Poolvahe tee ja Sikkoja tee rekonstrueerimise tehniline projekt, RMK, 2013
 29. Asunduse, Saarte ja Savihoovi teede rekonstrueerimisprojekt, RMK, 2013
 30. Oru (TTP-517) maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2012
 31. Piha(PÜ-91) ja Meeltaru (TTP-543) maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2012
 32. Koitjärve piirkonna teede rekonstrueerimisprojekt, RMK, 2012
 33. Korva poldri maaparandusehitise rekonstrueerimise projekt, MTÜ Korva Maaparandusühistu, 2012
 34. Kangro tee, Mõtsküla tee rekonstrueerimisprojetk ja Mudaku tee ehitusprojekt, RMK, 2012
 35. Kangruselja (ÜP-59) maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, Baltic Wind Energy OÜ, 2011
 36. Tamsi tee ehitusprojekt, RMK, 2011
 37. Kuusiku/TTP-657 maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt, RMK, 2011
 38. Majaka, Kabli, Kadaka ja Lemme maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekt, MTÜ Kabli Maaparandusühistu, 2011
 39. Vana-Nurtu-Kohtru tee rekonstrueerimisprojekt, RMK, 2011
 40. Varudi PÜ-142/Kunda-Sonda maaparandsuehitiste ja Kongla oja rekonstrueerimise projekt, RMK, 2011