Vesiehitised


 1. Sõtke paisu (asukohaga Kesk tänav Sillamäe) tööprojekt, AS Sillamäe-Veevärk, 2016
 2. Tõravere vesiveski paisule kalapääsu rajamise tööprojekti, MTÜ Tõravere Vesiveski, 2015
 3. Milloja oja puhastamise tööprojekt, AS Terrat, 2016
 4. Veisjärve väljavoolu kalapääsuga ülevoolupaisu projekt, RMK, 2016
 5. Pidula oja kalapääsude tööprojekt, MTÜ Salmo Kalapääs, 2015
 6. Kahala järve tervendamise insenertehniline tegevuskava, Kuusalu Vallavalitsus, 2014
 7. Kuusiku „Altveski“ vesiveski paisule kalapääsu rajamise tehniline tööprojekt, MTÜ Kuusiku Kaitseala, 2014
 8. Elva jõe Peedu paisu rekonstrueerimise, kalapääsu ehituse ning Elva jõele kudeala tööprojekt, Elva Linnavalitsus, 2014
 9. Saku mõisatiigi väljavoolul asuva kalapääsu tööprojekt, AS Terrat, 2013
 10. Ihasalu küla pinna- ja sademevete ärajuhtimise võimaluste uurimine, Jõelähtme Vallavalitsus, 2013
 11. Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks (koostöös Eesti Veeprojekt OÜ, Maves AS, Kobras AS, Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, Merin OÜ, Ökokonsult OÜ, Projektbüroo Koda OÜ) 2012-2013
 12. Jutuse oja uuendustööde projekt, Põllumajandusamet, 2012
 13. Arkna mõisa pargi veeolude reguleerimise eskiisprojekt, Värvikeskuste Grupp OÜ, 2013
 14. Häädemeeste jõe uuendustööde projekt, Põllumajandusamet, 2012
 15. Raasiku valla Aruküla aleviku, Järsi ja Kurgla külade liigvete ärajuhtimise projekt, 2012
 16. Ahelo jõe uuendustööde projekt, Põllumajandusamet, 2012
 17. Kamari paisude kalapääsude tööprojekt, Põltsamaa Vallavalitsus, 2011
 18. Vääna jõe uuendamise ja ökoloogilise seisundi parendamise eelprojekt, Põllumajandusamet, 2011
 19. Kaave jõe uuendamise ja ökoloogilise seisundi parendamise eelprojekt, Põllumajandusamet, 2011
 20. Jänijõe uuendustööde projekt, Põllumajandusamet, 2011
 21. Vooluveekogude seisundi parandamine, Kasari jõe Laastre paisu kalapääsu tööprojekt, Kunda jõe Estonian Cell veehaarde paisu kalapääsu tööprojekt, Mustaoja Vihula alumise paisu kalapääsu tööprojekt, Loobu jõe Loobu paisu kalapääsu ehituse ja paisjärve setetest puhatsmise tööprojekt, Pirita jõe Nehatu paisu kalapääsu tööprojekt, Pirita jõe Loo paisu kalapääsu tööprojekt ja Pirita jõe Paritõkke paisu kalapääsu tööprojekt,
 22. Konsortsium Insenerehitus ja Terrat, 2011
 23. Saueaugu paisjärve regulaatori rekonstrueerimise projekt, RMK, 2011
 24. Kuresoo raba kuivenduskraavide veetaseme reguleerimise ehitusprojekt, RMK, 2011
 25. Veelikse paisjärve renoveerimise, regulaatori ja paisu ehituse põhiprojekt, Saarde Vallavalitsus, 2011
 26. Ropka paisjärve puhastamise projekt, Ülenurme Vallavalitsus, 2010
 27. Onga jõe uuendamise ja ökoloogilise parendamise tööprojekt, Põllumajandusamet, 2010
 28. Umbusi jõe uuendamise ja ökoloogilise tervendamise tööprojekt, Põllumajandusamet, 2010
 29. Kaalu paisjärve tervendamise projekt, RMK, 2009
 30. Poruni jõe hüdroloogilise režiimi taastamiseks vajalike uuringute läbiviimine ja eelprojekti koostamine, Keskkonnaamet, 2009
 31. Eesti Rahva Muuseumi uue peahoone ala pinnavete reguleerimise süsteemi ehitusprojekt, Eesti Rahva Muuseum, 2009
 32. Varstu järve ja Roobioru lumbi saneerimise projekt ja selle keskkonnamõjude hindamine, Varstu Vallavalitsus, 2009
 33. Männiku oja ökoloogiliste tingimuste taastamise projekt, 2008
 34. Ala-Väimela järve saneerimise eelprojekt, Võrumaa Kutsehariduskeskus, 2008
 35. Kahala järve tervendamise projekt, MTÜ Kahala Järv, 2008
 36. Kentsi paisjärve tervendamise I etapi tööde ehitusprojekt, Konguta Vallavalitsus, 2008
 37. Viru raba loodusliku veerežiimi taastamise projekt, RLKK Järva-Lääne-Viru regioon, 2008
 38. Maardu linna Kellamäe pargi tiigi rekonstrueerimise ehitusprojekt, OÜ Lootusprojekt, 2008
 39. Laeva jõe uuendamise ja ökoloogilise korrastamise projekt, Jõgeva Maaparandusbüroo, 2008
 40. Vastseliina vallad asuva Luhte paisjärve taastamise ehitusprojekt, OÜ Kagumerk, 2008